Doba Eucharystyczna

30 – 31 marca

8.00 – 9.00 – Żywy Różaniec

9.00 – 10.00 – Rycerstwo Niepokalanej

10.00- 11.00 – Pacierzów, Lipicze, Pustkowie Kłomnickie

11.00 – 12.00 – Konary, Janaszów, Jamrozowizna

12.00- 13.00 – Zdrowa i ul. Nieznanicka (Golgota)

13.00 – 14.00 – Bartkowice, Michałów Kłomnicki

14.00 – 15.00 – Kłomnice, ul. Dworcowa, Leśna, Łąkowa
i przyległe, Zachodnia, Kolejowa, Wesoła

15.00 – (Koronka do Miłosierdzia Bożego) Adorują dzieci ze Szkół Podstawowych i Liturgiczna Służba Ołtarza

16.00 – Adoruje Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania (Adorację prowadzi Młodzież)

17.00WIECZORNA EUCHARYSTIA

18.00 – 19.00 – Kłomnice, ul. Strażacka i Zielona

19.00 – 20.00 – Kłomnice, ul. Janaszowska i Nowa

20.00 – 21.00 – Młodzież ze Szkół Średnich

21.00 – 22.00 – Apel Jasnogórski (Adorację prowadzi Chór Parafialny)

22.00 – 23.00 – Kłomnice, ul. Sądowa

23.00 – 24.00 – Kłomnice, ul. Targowa, Parkowa i Projektowana

24.00 PASTERKA EUCHARYSTYCZNA

l.00 – 2.00 – Kłomnice, ul. Częstochowska (numery parzyste)

2.00 – 3.00 – Kłomnice, ul. Częstochowską (numery nieparzyste)

3.00 – 4.00 – Kłomnice, ul. Ogrodowa, Księża i przyległe

4.00 – 5.00 – Kłomnice, ul. Bartkowicka i Szkolna

5.00 – 6.00 – Kłomnice, ul Pocztowa

6.00 – 7.00 – Kłomnice, ul. Zdrowska i Krótka

7.00Zakończenie Doby Eucharystycznej – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Możliwość komentowania Doba Eucharystyczna została wyłączona