TYDZIEŃ I
27.12.2019 – 28.12.2019

Piątek
27.12.2019

Rzeki Małe (od strony Karczewic) 9.00
Rzeki Wielkie (od strony Skrzydlowa) 9.00

Z ewentualną przerwą na Mszę św. wieczorną

Sobota
28.12.2019

Rzeki Huby (całość)9.00
Rzeki Małe (nad Rzeką)9.00

Prosimy po Księży przyjechać 15 minut przed kolędą, a po kolędzie prosimy o odwiezienie na plebanię. Bardzo dziękujemy.

TYDZIEŃ II
30.12.2019 – 04.01.2020

Poniedziałek
30.12.2019

Pacierzów, ul. Wolności (numery parzyste)9.00
Pacierzów, ul. Wolności (numery nieparzyste) 9.00

Wtorek
31.12.2019

Konary, ul. Krótka i ul. Główna (numery parzyste)9.00
Konary, ul Główna (numery nieparzyste)
9.00

Czwartek
02.01.2020

Pacierzów, ul.: Polna, Leśna, Łąkowa9.00
Pacierzów, ul. Częstochowska (od strony Karczewic)9.00

Piątek
03.01.2020

Konary, ul. Szkolna 9.00
Konary, ul.: Bartkowska, Ogrodowa, Łąkowa, Polna9.00

Sobota
04.01.2020

Konary, ul. Częstochowska (od strony szkoły)9.00
Konary, ul. Częstochowska (od strony Bartkowic) 9.00

Prosimy po Księży przyjechać 15 minut przed kolędą, a po kolędzie prosimy o odwiezienie na plebanię. Bardzo dziękujemy.

TYDZIEŃ III
07.01.2020 – 11.01.2020

Wtorek
07.01.2020

Lipicze (strona lewa)9.00
Lipicze (strona prawa)9.00

Środa
08.01.2020

Bartkowice, ul.: Wąska, Wspólna, „Leśniczówka” 9.00

Czwartek
09.01.2020

Bartkowice, ul.: Akacjowa, Szlachecka, Kaliny Jędrusik, Spacerowa9.00

Piątek
10.01.2020

Michałów Kłomnicki 9.00
Bartkowice, ul. Wesoła 15.00

Sobota
11.01.2020

Zdrowa, ul. Kłomnicka i Leśna 9.00
Kłomnice, ul. Nieznanicka 9.00

Prosimy po Księży przyjechać 15 minut przed kolędą, a po kolędzie prosimy o odwiezienie na plebanię. Bardzo dziękujemy.

TYDZIEŃ IV
13.01.2020 – 18.01.2020

Poniedziałek
13.01.2020

Kłomnice, ul. Zdrowska9.00
Kłomnice, ul. Bartkowicka9.00

Wtorek
14.01.2020

Kłomnice, ul. Częstochowska od torów do kościoła (strona parzysta) 9.00
Kłomnice, ul. Częstochowska od torów do kościoła (strona nieparzysta)9.00

Środa
15.01.2020

Kłomnice, ul. Częstochowska od kościoła w kierunku Radomska (strona parzysta) i ul. Parkowa9.00
Kłomnice, ul. Częstochowska od kościoła w kierunku Radomska (strona nieparzysta) 9.00

Czwartek
16.01.2020

Kłomnice, ul. Janaszowska 9.00
Kłomnice, ul. Nowa 9.00

Piątek
17.01.2020

Kłomnice, ul. Łąkowa i przylegające: Brzozowa, Wrzosowa i Południowa9.00
Kłomnice, ul. Leśna9.00

Sobota
18.01.2020

Kłomnice, ul. Pocztowa (strona parzysta)9.00
Kłomnice, ul. Pocztowa (strona nieparzysta) 9.00

Prosimy po Księży przyjechać 15 minut przed kolędą, a po kolędzie prosimy o odwiezienie na plebanię. Bardzo dziękujemy.

TYDZIEŃ V
20.01.2020 – 25.01.2020

Poniedziałek
20.01.2020

Kłomnice, ul.: Zachodnia, Kolejowa, Wesoła9.00

Wtorek
21.01.2020

Kłomnice, ul. Sądowa9.00

Środa
22.01.2020

Kłomnice, ul. Dworska9.00

Czwartek
23.01.2020

Kłomnice, ul.: Krótka, Zielona9.00

Piątek
24.01.2020

Kłomnice, ul. Szkolna9.00

Sobota
25.01.2020

Kłomnice, ul. Księża, Gwiezdna, Księżycowa, Poprzeczna 9.00

Prosimy po Księży przyjechać 15 minut przed kolędą, a po kolędzie prosimy o odwiezienie na plebanię. Bardzo dziękujemy.

TYDZIEŃ VI
27.01.2020 – 29.01.2020

Poniedziałek
27.01.2020

Kłomnice, ul. Dworcowa (cała do targowiska)9.00
Kłomnice, ul. Strażacka15.00
Janaszów15.00

Wtorek
28.01.2020

Kłomnice, ul. Częstochowska do torów (dawny Aurelów)9.00
Kłomnice, ul. Ogrodowa9.00
Pustkowie Kłomnickie15.00
Lipicze Kolonia oraz Jamrozowizna15.00

Środa
29.01.2020

Kłomnice, ul. Projektowana9.00
Kłomnice, ul. Targowa14.00

Prosimy po Księży przyjechać 15 minut przed kolędą, a po kolędzie prosimy o odwiezienie na plebanię. Bardzo dziękujemy.