Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie (KKK 1213).

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzty dzieci odbywają się w I niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 11.30

W każdą inną niedzielę – po Mszy Św. o godz. 11.30

Chrzty dorosłych odbywają się po odpowiednim przygotowaniu i ustalane są indywidualnie

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu.
Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka

  • Akt Urodzenia dziecka – oryginał
  • Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii Ich zamieszkania
  • Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

Kto może być Ojcem lub Matką Chrzestną

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zdania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

• jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
• ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny zalecany wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
• jest praktykującym katolikiem, bierzmowanym i przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii oraz życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
• jeżeli są małżeństwem – czyli są małżeństwem sakramentalnym – posiadają ślub kościelny (osoby, które żyją w związkach cywilnych lub bez żadnego związku nie mogą być rodzicami chrzestnymi!!!)
• nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest