Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w cyklu trzyletnim. Kurs rozpoczyna się każdego roku we wrześniu i skierowany jest do młodzieży z klas ósmych i siódmych szkoły podstawowej. Osoby, które nie mieszkają na terenie naszej parafii muszą mieć zgodę na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania z parafii zamieszkania.

W ramach przygotowania uczestnicy biorą udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w soboty w godz. 17.00 – 18.15 w kościele (terminy poniżej).

Za przygotowanie Młodzieży z klas VII i VIII odpowiedzialny jest ks. Piotr

Wszelkie uwagi związane z przygotowaniem poszczególnych grup do Sakramentu Bierzmowania prosimy zgłaszać Księdzu, który prowadzi grupę Młodzieży.

Spotkania do Bierzmowania odbywają się w następującym porządku:

 • klasa VII – I Sobota miesiąca – możliwość spowiedzi od 16.00 do 17.00, następnie Eucharystia o godz. 17.00, a bezpośrednio po niej spotkanie w grupie na salce parafialnej,
 • klasa VIII – II Sobota miesiąca – możliwość spowiedzi od 16.00 do 17.00, następnie Eucharystia o godz. 17.00, a bezpośrednio po niej spotkanie w grupie na salce parafialnej.

W miesiącu październiku, maju i czerwcu spotkania w grupie rozpoczynają się bezpośrednio po nabożeństwie różańcowym, majowym lub czerwcowym.

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?

• w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;

• przystępować do Sakramentu Pokuty (co miesiąc);

• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;

• zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;

• odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych i czerwcowych:

 • 10 razy w Nabożeństwie Różańcowy;
 • 5 razy w Roratach;
 • W spotkaniu dla Młodzieży podczas Rekolekcji Adwentowych i Wielkopostnych;
 • 5 razy w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej;
 • 3 razy w Nabożeństwie Gorzkich Żali;
 • 8 razy w Nabożeństwie Majowym;
 • 5 razy w Nabożeństwie Czerwcowym.

Powyższe wymagania dotyczą jednego roku przygotowania do Sakramentu Bierzmowania!

Terminy spotkań

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w następującym porządku:

Klasy VII – pierwsza sobota miesiąca (17.00 – Msza św. i spotkanie formacyjne)

Klasy VIII – druga sobota miesiąca (17.00 – Msza św. i spotkanie formacyjne)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia Katechety/Proboszcza
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 • indeks bierzmowanego (wypełniany systematycznie przez cykl przygotowania)
 • zgoda na bierzmowanie poza Parafią zamieszkania lub opinia o przygotowaniu kandydata przez Proboszcza