Ogłoszenia duszpasterskie

I NIEDZIELA ADWENTU
29.11.2020 r.

Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny: ”Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Do 16-go dnia grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia naszej więzi z Bogiem i bliźnimi. Najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Pana Jest Maryja. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom. Niech nie zabraknie dobrowolnych umartwień, zwłaszcza od powstrzymania się od udziału w hucznych zabawach. Tradycyjne roraty odprawiane będą od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00, a w soboty o godzinie 7.00. Na wieczorne roraty zapraszamy szczególnie dzieci. Będzie dla nich zorganizowany konkurs adwentowy.

W liturgii rozpoczętego tygodnia przypadną: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek miesiąca rano o godz. 7.00 odprawiona będzie Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, a przed wystawionym Najświętszym Sakramencie będziemy zanosić prośbę: „Poślij Panie robotników na swoje żniwo”. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 16.00. W trakcie spowiedzi będzie udzielana Komunia św. Spowiedź w Rzekach Wielkich rozpocznie się o godzinie 15.00, a po spowiedzi zaraz będzie odprawiona Msza św. W pierwszą sobotę miesiąca, rano o godz.7.00 będzie odprawiona Msza św. roratnia z nabożeństwem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Za tydzień 06 grudnia przypadnie nasza uroczystość odpustowa ku czci św. Mikołaja Biskupa. Suma odpustowa wplecie się w dzień Kanonicznej Wizytacji Naszej parafii. Sumę odpustową z bierzmowaniem odprawi w naszej intencji Ks. Biskup Andrzej Przybylski.

Szczegółowy program Kanonicznej:

6.55  –  Powitanie Księdza Biskupa dra Andrzeja Przybylskiego przed bramą kościoła

7.00  –  Msza święta na rozpoczęcie Kanonicznej Wizytacji Parafii

 • Po Mszy św. spotkanie Księdza Biskupa z Żywym Różańcem
  i Rycerstwem Niepokalanej (Reprezentanci)

9.00  –  Msza święta z udzieleniem sakramentu Bierzmowania (10 os.)

 • Po Mszy świętej spotkanie Księdza Biskupa z Liturgiczną Służbą Ołtarza
  i Młodzieżą Bierzmowaną (reprezentanci)

10.30  –  Msza święta niedzielna dla dzieci

 • Po Mszy św. spotkanie Księdza Biskupa z Parafialną Radą Duszpasterską i Parafialną Radą Ekonomiczną (reprezentanci)

12.00  –  Suma odpustowa ku czci św. Mikołaja B.W. z udzieleniem sakramentu Bierzmowania (8 os.)

 • Ok. godz. 14.15 odwiedziny chorych (1 os.) oraz nawiedzenie cmentarza parafialnego ok. godz. 14.30.

15.00 – Msza św. niedzielna w kościele filialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Rzekach Wielkich

17.00  –  Msza święta na zakończenie Kanonicznej Wizytacji Parafii

W czasie tegorocznego Adwentu nie będzie typowych rekolekcji adwentowych Będzie natomiast Adwentowy Dzień skupienia przed IV Niedzielą Adwentu t.j. 19 grudnia 2020 r. z okazją do spowiedzi. Prosimy jednak korzystajcie ze spowiedzi przez cały Adwent w czasie Mszy św. Osoby chore i starsze wiekiem będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną przez cały Adwent zaraz po Mszy św porannej od godz. 8.00. Rodziny prosimy o ich zgłaszanie i ustalenie terminu.

W tym tygodniu w środę odbędzie się spotkanie formacyjne z rodzicami dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. Spotkanie modlitewno-formacyjne będzie zaraz po Mszy św. wieczornej.

Próba przed bierzmowaniem będzie w najbliższy czwartek po Mszy św. wieczornej. Spowiedź kandydatów do bierzmowania odbędzie się w najbliższą sobotę od godziny 15.30, ewentualnie w pierwszy piątek miesiąca.

Za tydzień w II-gą niedzielę Adwentu Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski organizuje w Kościele w Polsce Dzień Modlitwy i pomocy materialnej dla Katolików na Wschodzie. W przyszłą niedzielę będziemy modlić sie w tych intencjach, do puszki będziemy mogli złożyć ofiarę pieniężną na ten szlachetny cel.

W tym tygodniu pan Organista przyniesie opłatek na stół wigilijny:

 • poniedziałek – Lipicze i Kłomnice ulica Częstochowska od strony Lipicza do Kościoła,
 • wtorek – Kłomnice, ulice: Zielona, Krótka, Janaszowska i Zdrowska,
 • środa – Kłomnice, ulice Nowa, Ogrodowa, Księża i Szkolna,
 • czwartek – Kłomnice, ulice: Zachodnia, Wąska, Dworcowa, Leśna, Łąkowa, Strażacka i Targowa,
 • piątek – Kłomnice, ulice: Bartkowicka, Dworska i Sądowa,
 • sobota – Kłomnice, ulica: Pocztowa.

Dopowiedzenie w sprawie opłatków. Roznosi je po terenie naszej parafii pan Organista. Jeśli ktoś z różnych przyczyn i obaw nie ma woli przyjęcia opłatka od pana Organisty to opłatek może otrzymać w kościele po Mszy Św. Połowa ofiar składanych przy roznoszeniu opłatków przeznaczona jest dla parafii z myślą o ogrzewaniu kościoła parafialnego i w Rzekach Wielkich.

Intencje Mszy św. w kościele parafialnym będziemy przyjmować w kancelarii parafialnej od 07 grudnia 2020 r. Na pierwsze półrocze 2021 r.
Natomiast w Rzekach Wielkich intencje Mszy św. na rok 2021 będziemy przyjmować jutro od godziny 8.00 rano.

Na prośbę Parafian dotyczącą przyjmowania Komunii św. w naszym kościele prosimy, by osoby, które przyjmują Komunię św. na rękę przyjmowały ją w pierwszej kolejności i ustawiały się w szeregu od strony kaplicy przy wejściu do zakrystii.

Bardzo dziękujemy za dalsze ofiary na nasze Seminarium Duchowne w Częstochowie: osobą indywidualnym, Mieszkańcom Konar oraz Kłomnic, ulic: Janaszowskiej i Krótkiej. Bardzo Dziękujemy.

Dziękujemy również trzem paniom i trzem panom za wtorkowe grabienie liści na placu przy naszym parafialnym kościele. Bóg zapłać.

Od dzisiaj Caritas naszej Archidiecezji rozprowadza za naszym pośrednictwem świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece są do nabycia w zakrystii. Zachęcamy do tej formy pomocy dzieciom. Wigilijne Dzieło pomocy dzieciom przypomina i daje okazję, aby każdy z nas nabywając świecę i stawiając ją na wigilijnym stole czynem wyraził postawę miłosierdzia względem dzieci biednych, zaniedbanych i potrzebujących.

Caritas naszej Archidiecezji z racji Światowego Dnia Ubogich organizuje zbiórkę żywności, art. chemicznych, skarpet lub czapek dla bezdomnych. Takie produkty można złożyć do dnia 20.12.2020 r. do kartonu, który stoi w kruchcie naszego kościoła. Bóg zapłać.

Strony: 1 2