Ogłoszenia duszpasterskie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21.02.2021 r.

Środą Popielcową rozpoczął się Wielki Post. Dzisiaj przypada jego pierwsza niedziela.

W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu niech nam pomogą nabożeństwa wielkopostne. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godzinie 16.30. Zapraszamy. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek. Dla dzieci Droga Krzyżowa będzie o godzinie 15.30, a dla młodzieży i starszych o godzinie 16.30. Za udział w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Żyjemy w roku Św. Józefa, człowieka świętego, dla którego nie były obce: głód, ubóstwo, niepewność jutra. Tym bardziej obieramy go za Patrona tegorocznej inicja­tywy budowy Kuchni Caritas wraz z jadłodajnią, która będzie odpowiedzią na wez­wanie do czynienia miłosierdzia. Od 30 lat Caritas Naszej Archidiecezji niesie pomoc najbardziej potrzebującym Podstawowym i priorytetowym dziełem, które trwale wpisało się w „misję ojcostwa” Caritas jest codzienne przygotowywanie i wydawanie posiłków, dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych. Jest ono odpowiedzią na słowa Jezusa „Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść” (Mt 25, 35), które już dużo wcześniej realizował św. Józef jako człowiek miłosierdzia. Czerpiąc z Bożego Miłosierdzia, jesteśmy powo­łani, abyśmy i my sami czynili miłosierdzie na wzór św. Józefa.
Każda osoba chcąca wesprzeć dzieło budowy kuchni może złożyć ofiarę w ramach Jałmużny Wielkopostnej do koperty-cegiełki bądź w formie przelewu. Wszystkich Darczyńców prosimy o uzupełnienie danych na blankiecie i jego zwrot w kopercie do swojej Parafii. Zebrane dane pozwolą nam na wysłanie do Państwa certyfikatów współbudowniczych dzieła.
Koperty wyłożone są na stoliku pod chórem muzycznym skąd możemy je zabrać do domów.

Za tydzień w II Niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce będzie wspierał modlitwą i ofiarą polskich misjonarzy.

Serdeczne słowa podziękowania:

  • za dar Waszych serc w postaci dzisiejszej tacy inwestycyjnej gospodarczej;
  • dziękujemy za ofiary na kościół złożone w kopertach na tacę, lub w kancelarii parafialnej w minionym tygodniu;
  • Bóg zapłać za ofiary złożone do puszki w ubiegłą niedzielę na domy z niepełnosprawnymi sierotami społecznymi;
  • dziękujemy Zakładowi Stolarskiemu pana Dariusza Majchrzaka za nieodpła­tne wykonanie mebli do zakrystii naszego kościoła. Były to dwie komody i szafa na alby dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Bóg zapłać.

W najbliższą sobotę na godzinę 17.00 zapraszamy do naszego parafialnego kościoła na kolejne spotkanie formacyjne przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzież z klas VIII.

Rozpisane zostały intencje Mszy św. zamawianych przy pogrzebach:
† Tadeusza Janusa, † Bogdana Cieślaka, † Marcina Chruściela, † Stanisława Wocha, † Ryszarda Dąbrowskiego, † Ireny Kaczor, † Wiktorii Koza, † Barbary Dróżdż, † Mirosława Pałki, † Anny Adamus, † Mirosława Turka, † Stanisława Wilka, † Wandy Judy, † Zdzisława Łukasika, † Jerzego Kloczkowskiego, † Artura Bartnika oraz † Bożeny Idzikowskiej. Rodziny Zmarłych prosimy o odebranie u intencji dzisiaj w zakrystii kościoła, albo w tygodniu w kancelarii parafialnej.

Strony: 1 2