SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej) :

    • Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
    • Dowody Osobiste.
    • Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 6 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.

UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

  • Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
  • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
  • Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Marcina w Kłomnicach z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
  • Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

Termin sporządzenia protokołu przedślubnego należy uzgodnić z którymś z Księży.

PREKANA – Nauki Przedmałżeńskie

Decyzją ks. abpa dra Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego na terenie Archidiecezji Częstochowskiej obowiązuje przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa prowadzone WYŁĄCZNIE przez Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin NAZARET (http://nazaret.pro) w ramach działań czterech oddziałów: Częstochowa, Radomsko, Wieluń i Zawiercie.

Narzeczeni zgłaszają się do odpowiedniego oddziału NAZARET nie później niż 6 miesięcy przed planowanym zawarciem małżeństwa.

Częstochowa tel. 500 843 001

Radomsko tel. 502 455 984

Wieluń tel. 502 455 954

Zawiercie tel. 785 684 629