ROK KOLBIAŃSKI

Pamiętajmy, nie wolno nam gasić ducha, którym żył ojciec Maksymilian… Drodzy moi! Pragnę gorąco, abyście ducha ojca Maksymiliana ponieśli do waszych rodzin i domów, do waszych prac, trudów i zajęć, do warsztatów pracy i fabryk, do wsi i do miast.

Kard. Stefan Wyszyński

Rok Kolbiański jest odpowiedzią na wezwanie Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana. Ta zachęta zachowuje swoją aktualność oraz znaczenie, gdyż postać św. Maksymiliana nie została i nie może zostać zarchiwizowana, lecz jest ciągle źródłem inspirującym i nieustannie w duchu profetycznym wskazuje drogę do przebycia.

 

Modlitwa na Rok Kolbiański

Święty Maksymilianie Mario,
najwierniejszy synu Biedaczyny z Asyżu,
zapalony miłością Boga, szedłeś przez życie
praktykując cnoty heroiczne i spełniając święte dzieła apostolskie.

Zwróć swój wzrok na nas,
ponieważ jesteśmy Twoimi czcicielami
i polecamy się Twemu wstawiennictwu.

Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy
pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości,
wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania
dla zwycięstwa dobra
i dla rozszerzenia Królestwa Bożego na całym świecie.

Uproś nam światło i siłę,
abyśmy mogli czynić dobro
i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości.

Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim,
osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego,
że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie jako świadectwo ewangelicznej miłości,
aby uratować życie współbrata więźnia.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas,
abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości
mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci
i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały.

Amen.

Przydatne linki: