OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II DO MINISTRANTÓW:

„Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela, który jest przy waszym boku tak w pięknych, jak i w trudnych chwilach. Pamiętajcie: On potrzebuje dzieci i młodzieży, którzy oprócz służby przy ołtarzu, staną się także sługami ołtarza, oddając się całkowicie na jego służbę, aby głosić Ewangelię i rozdzielać łaskę Bożą w całym świecie.”

Zasady według św. Jana Berchmansa

  • Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
  • Mało mówić, dużo czynić.
  • Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
  • Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
  • Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
  • Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
  • Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
  • Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
  • Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
  • Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.

ZBIÓRKA MINISTRANTÓW W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ. 10:00

Przydatne linki: