POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

Do liturgii pogrzebowej należy Pożegnanie Zmarłego/Zmarłej w kaplicy parafialnej lub domu, Msza św. pogrzebowa odprawiona przed pogrzebem oraz obrzędy sprawowane na cmentarzu przed złożeniem ciała do grobu. We Mszy św. uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe – w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię św. Jak nakazuje Kodeks Prawa Kanonicznego regułą winien być zwyczaj odprawiania nabożeństwa pogrzebowego w kościele parafialnym osoby zmarłej (zob. KPK, kan. 1177, § 2).

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii OSTATNIEGO ZAMIESZKANIA osoby zmarłej.

Formalności pogrzebowe można załatwić osobiście, przez najbliższych z rodziny bądź, jeśli jest to niemożliwe, znajomych lub sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw telefonicznie.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego :

  • Akt Zgonu z USC.
  • Kartę Zgonu przeznaczoną dla Administracji Cmentarza (druk B).
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
  • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Podczas trwania Mszy św. pogrzebowej jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedzi). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

INTENCJE MSZALNE

Intencje Mszalne za Zmarłego/Zmarłą przyjmuje Rodzina Zmarłego/Zmarłej lub bezpośrednio przed Mszą św. pogrzebową w Zakrystii kościoła przyjmuje Ksiądz.

 

Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:

  1. Katolicy wierzący i praktykujący.
  2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
  3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. – np. wiatyk).
  4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu – za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.